معرفی دانشگاه

معرفی دانشگاه

مرکز علمی کاربردی پلیمر بوشهر

بیشتر بخوانید


تست ای

سلام سلام

بیشتر بخوانید


به دنبال مطلبی هستید؟

پیشنهاد سردبیر

تست ای

تست ای

1399/02/14

گالری ها

دانشگاه جامع علمي کاربردي پليمر بوشهر در سال ۱۳۹۴، پس از يک سال بررسي و تهيه سند چشم انداز گروه صنعتي پليمر بوشهر، تأسيس شد