مرکز نوآوری و کارآفرینی

روح اله نعمتی : دبیر مرکز نوآوری و کارآفرینی

شماره تماس : ۰۹۳۶۳۸۳۷۴۲۷

مرکز نوآوری

دانشگاه جامع علمی-کاربردی از سال 1396 در راستای توسعه مسیر کسب و کار ، تجاری سازی و انتقال فناوری و با هدف تقویت امور پژوهشی و ترویج و اشاعه فرهنگ نوآوری و توسعه کسب و کار دانش بنیان در مراکز با عقد تفاهم نامه با وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، نسبت به صدور مجوز تأسیس مراکز نوآوری تخصصی در مراکز آموزش علمی-کاربردی کشور اقدام نموده است.

هم اکنون مرکز نوآوری و کارآفرینی در محل ساختمان مرکز آموزش علمی-کاربردی پلیمر بوشهر جهت دریافت ایده و طرح در زمینه های مذکور فعال می باشد.


http://polymeruast.com/blog/post/33001

دانشگاه جامع علمي کاربردي پليمر بوشهر در سال ۱۳۹۴، پس از يک سال بررسي و تهيه سند چشم انداز گروه صنعتي پليمر بوشهر، تأسيس شد